Monthly Archives: lipiec 2022

Termin pierwszej licytacji 12.09.2022 o godz. 10:00

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego (DZ.U 2020.1575...

Ostatnia aktualizacja