Licytacja 09.10.2020: Budynek byłego szpitala (część frontowa) dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1R/00053982/0 działka ewidencyjna 3728/180

Licytacja: nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 3728/180 o powierzchni 2642 m2, zabudowana częścią byłego szpitala miejskiego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Bema 5 oraz posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Wydział V Ksiąg Wieczystych nr GL1R/00053982/0.

Miejsce i data licytacji : Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 5 Racibórz 47-400 sala nr 202 dnia 09 października 2020 roku o godz. 09:10.

Suma oszacowania nieruchomości podlegającej licytacji wynosi 1 203 000,00zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 802 000,00 zł

Przystępujący do licytacji winien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 120 300,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

57 2490 0005 0000 4600 3582 8484 Alior Bank S. A.

Szczegóły dostępne na stronie Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej – Obwieszczenia o licytacjach

Ostatnia aktualizacja