Komornik Racibórz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych jest uprawniony do prowadzenia spraw wyłącznie w obszarze swojej właściwości. Rewir obejmuje cały powiat raciborski.

Obszar działania kancelarii:
Obszar, który obejmuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, to: Racibórz, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Krzanowice, Rudnik, Kornowac.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce obszar działania.

 • Komornik Racibórz
 • Komornik Racibórz
 • Komornik Racibórz

Komornik Racibórz - Tomasz Głowacki

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze Sądu Apelacyjnego, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę (gdy dłużnikiem jest spółka). Jednakże by wybrany komornik mógł działać poza swoim obszarem właściwości, musi spełniać określone wymogi, które stawia mu ustawodawca. Sąd Rejonowy przy którym działają komornicy prowadzi wykaz kancelarii komorniczych z równoczesnym wskazaniem, czy dany komornik może prowadzić sprawy z wyboru wierzyciela, czy też wyłącznie w obszarze swojego rewiru.

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych do zadań komornika należy:
- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne,
- zabezpieczenie roszczeń,
- wykonywanie tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, które wykonuje się w drodze egzekucji sądowej bez konieczności klauzuli wykonalności,
- wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
- wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Dodatkowo komornik wykonuje następujące czynności:
- na zlecenie sądu albo wniosek powoda osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje,
- na zlecenie podmiotu podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata,
sporządza protokół stanu faktycznego,
- na wniosek organizatora licytacji –sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Niniejsza strona nie stanowi reklamy działalności kancelarii komorniczej. Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Strona została przygotowana jedynie w celach informacyjnych dla Wierzyciela i Dłużnika i dostarcza informacji, które ułatwią zainteresowanym kontakt z kancelarią, tj. o obszarze działania kancelarii, adresie, godzinach przyjęć, numerach telefonów, czy rachunkach bankowych, na które należy dokonywać wpłat. Strona zapewnia także dostęp do podstawowych i niezbędnych wniosków, które można pobrać bezpośrednio ze strony oraz ma informować Państwa o aktualnych licytacjach.

Sprawdź aktualne licytacje na Facebooku kancelaria komornicza facebook

Najnowsze wpisy i obwieszczenia

Jak wybrać odpowiedniego komornika?
ZASADA OGÓLNA Ogólną zasadą jest, że komornik działa w obszarze swojego rewiru. Rewirem komornika jest w myśl art. 8 pkt. 2 ustawy o komornikach...

Kancelaria Komornicza

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kpc informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji drogą elektroniczną, posiadając dostęp do następujących serwisów:

 • OGNIVO
 • zapewnia szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy bankami a uprawnionymi przedmiotami, która pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji na temat rachunków bankowych dłużnika.

 • ZUS
 • zapewnia dostęp do informacji dotyczących zatrudnienia i dochodów dłużnika.

 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • pozwala ustalić, czy dłużnik jest właścicielem pojazdu.

 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
 • system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych.

 • Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • zapewnia dostęp do danych z rejestru MSWiA.

ognivo
ZUS
CEPiK
EPU
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu
Tomasz Głowacki, Kancelaria Komornicza nr III:

ul. Opawska 14/2

47-400 Racibórz

tel: 32-740-92-25

email: raciborz.glowacki@komornik.pl

Godziny otwarcia kancelarii komorniczej:

Poniedziałek: 8:30-15:30
Wtorek: 8:30-15:30
Środa: 8:30-17:30
Czwartek: 8:30-15:30
Piątek: 8:30-15:30

linia telefoniczna czynna w dni robocze
w godzinach od 12.00 do 15.00

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu:

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

Alior Bank S.A.
57 2490 0005 0000 4600 3582 8484

Przelewów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proszę dokonywać na numer konta:
SWIFT/BIC ALBPPLPW
IBAN PL 57 2490 0005 0000 4600 3582 8484

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:
-dane: imię i nazwisko
-sygnaturę sprawy

Identyfikatory kancelarii:

ID EPU: 2287
NIP: 6423117936
REGON: 363251040

Spłać zadłużenie

Stan zadłużenia można ustalić kontaktując się z kancelarią

Nazwa kancelarii:

Adres kancelarii:

Numer rachunku bankowego:

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.