OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI 30.10.2020: NIERUCHOMOŚĆ dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1R/00054763/6

OBWIESZCZENIE

O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu w sprawie przeciwko:
„ELDA” SP. Z O.O.
47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 2/2

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2020 r. o godz. 11:00 przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości:

nieruchomość położonej w Racibórz ul. Bolesława Leśmiana 4A mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Raciborzu nr GL1R/00054763/6

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w ww. terminie w kancelarii komornika sądowego Tomasza Głowackiego – Racibórz, ul. Opawska 14/2.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc komornik
w z y w a
Wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do wskazanej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Ostatnia aktualizacja